Ny rapport från Sveriges Elevkårer och Läraförbundet

Läs rapporten i sin helhet här: http://www.sverigeselevkarer.se/assets/rapport_arbetsmiljo_i_skolan_2017v2.pdf

Publicerad i Nyhet