Vad är en elevkår?

Elevkår

En elevkår är en demokratisk organisation av elever för elever som jobbar med att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. Elevkårer är vanligast på gymnasiet men det finns även på högstadiet och på vissa folkhögskolor. Elevkårer till skillnad från elevråd är självständiga från skolan och är ideella föreningar med styrelser, stadgar, organisationsnummer och årsmöten. Idag är över 82 000 gymnasieelever anslutna till oss genom sina respektive elevkårer runtom i landet.

Elevkårer sätter guldkant på skoldagen genom att arrangera evenemang, fester, tävlingar, spex och skådespel. De driver också krav och frågor mot rektorerna på skolorna för att förbättra elevernas arbetsmiljö och studieklimat.

Några exempel från elevkårerna själva

Elevråd

Elevråd finns i huvudsak på grundskolan och är en del av skolans inflytandearbete. Traditionellt bygget elevråd på att varje klass utser två representanter som ska föra vidare klasskamraternas klagomål och åsikter till ett elevrådsmöte som rektor eller en ansvarig lärare håller i.


Ett sätt att se skillnaden är att bildgoogla:
Elevkår
Elevråd