För elever

Finns det en elevkår på min skola?

Om du går på gymnasiet finns det med stor sannolikhet en elevkår på din skola. Du hittar en lista på alla elevkårer i Sverige här.

Vad gör elevkårer för verksamhet?

Elevkårer gör sådant som medlemmarna vill. Det kan vara vad som helst från en rektorsutfrågning till att arrangera ett LAN i skolan till att ha en armbrytartävling i cafeterian. Verksamheten delas in i tre huvudområden: organisation, kommunikation och aktiviteter.
Se nedan!

Elevkårens verksamhet

Elevkårens verksamhet

Hur gör jag för att engagera mig i min elevkår?

För att engagera dig i din elevkår måste du först bli medlem. Elevkåren på din skola kan berätta hur du gör. Sedan går det ofta att söka till styrelsen eller andra positioner i elevkårer – kanske finns det ett utskott eller föreningar du kan engagera dig i.

Min elevkår behöver hjälp vem ska jag vända mig till?

Om det finns en elevkår på din skola som är medlemmar i Sveriges Elevkårer får de hjälp av Sveriges Elevkårers verksamhetsutvecklare, du hittar deras kontaktuppgifter här.

Är det rektorn som bestämmer över elevkår?

Det är inte rektorn som bestämmer över elevkåren. Elevkåren är en fristående organisation – rektorn kan lika lite bestämma över elevkårer som hen kan bestämma över din lokala fotbollsklubb. Även om detta är en grundläggande princip för alla ideella föreningar så finns det rektorer som blandar ihop elevkårer med elevråd och därför tror att de får bestämma över elevkåren.

Får vem som helst gå med?

Elevkårer är öppna för alla elever som går på skolan där de verkar. Elevkårens vision är att alla elevers ska var med och engagera sig.

Varför ska det finnas en elevkår?

Det måste inte finnas en elevkår på en skola, men det är ett bra sätt att skapa en mer givande skoltid. Eleverna på en skola har ju väldigt mycket gemensamt och genom att gå samman i en förening kan man bygga något större tillsammans. Den första elevkåren som bildades på mitten av 1800-talet skapades för att kunna förhandla till sig bättre priser på guldringar som på den tiden användes istället för studentmössor.

Hur får en elevkår sina pengar?

Elevkårer kan få sina pengar från olika håll. Alla som är medlemmar i Sveriges Elevkårer får ett bidrag från oss som de kan bedriva verksamhet för. Vissa elevkårer tar ut en medlemsavgift från sina medlemmar. Många tjänar pengar på att sälja skolkläder eller studentmössor. Pengarna som en elevkår får in används enbart till att göra det bättre för medlemmarna. Eftersom det är en ideell organisation används inte pengarna för att berika enskilda individer.

Vad är skillnaden mellan ett elevråd och en elevkår?

Skillnaden är att elevkårer är helt självständiga från skolan och att det står alla elever fritt att ansöka om medlemskap eller inte.

Varför ska jag gå med i elevkåren?

Om du vill att det ska finnas en framgångsrik elevkår på din skola är det viktigt att bli medlem. Som medlem kommer du också på många sätt få en roligare skoltid.

Kostar det något att gå med elevkåren?

Det bestämmer varje elevkår själva. På vissa skolor kostar det att gå med, på andra är det gratis. Hur mycket det ska kosta bestäms av elevkårens årsmöte.

Har det alltid funnits elevkårer?

Sedan mitten på 1800-talet har det funnits elevkårer på gymnasiet. Under 90-talet och 00-talet minskade dock antalet elevkårer, men nu under de senaste 10 åren har det återigen ökat.

Vad tjänar jag på att vara med i elevkåren?

Det beror på vilka medlemsförmåner din elevkår erbjuder. Vanliga förmåner är till exempel rabatter på närliggande caféer och restauranger.

Kan det finnas både en elevkår och ett elevråd på en skola

Det kan finnas, men det är ganska ovanligt. Om det finns en elevkår så brukar de vara ett bra sätt för eleverna att organisera sig, andra former brukar vara överflödiga.

Vad är bäst – elevråd eller elevkår?

Vi tycker att det är bäst med elevkårer – vår vision är att det ska finnas en framgångsrik elevkår på alla gymnasieskolor i Sverige.

Finns det elevkårer i andra länder?

Det finns organisationer som liknar elevkårer i andra länder, men det enda land som också kallar dem elevkårer är Finland där de svensktalande skolornas har elevkårer.

Hur många elevkårer finns det?

Idag finns det cirka 250 elevkårer på gymnasiet.

Hur många är aktiva i elevkårer?

Räknar man med alla som sitter i styrelser, utskott och regelbundet deltar i att skapa elevkårens verksamhet så är det ungefär 20 000 elever.

Hur får jag veta vad andra elevkårer gör?

Det enklaste sättet att ta reda på vad andra elevkårer gör är att söka efter exempel på sociala medier. Går du in på Facebook kan du gilla Sveriges Elevkårers sida. Där länkar vi till vad andra elevkårer gör. Du kan också följa hashtagen #elevkår på Twitter och Instagram.

Jobbar elevkårerna tillsammans för att förbättra skolan?

Genom Sveriges Elevkårer går alla elevkårer tillsammans för att förbättra skolan och hela samhället. När vi är många får vi också mer att säga till om. Idag står totalt 63 000 elever bakom Sveriges Elevkårer vilket gör att politiker och makthavare lyssnar på oss. Vi påverkar skolan genom att skriva remissvar till regeringen och påverka i media.

Hur startat jag en elevkår på min skola?

Du kan läsa mer om vad som krävs för att starta en elevkår på sidan bli medlem.

Har elevkårer någon speciell politisk agenda?

Elevkårer är politisk obundna organisationer och ska inte ta ställning för höger eller vänster i politiken. Däremot företräder elevkåren sina medlemmars intressen. Det kan innebära att de stödjer ett politiskt förslag eller prioritering, men det har inte att göra med vilket parti eller vilket ideologi för lägger fram förslaget.