För lärare och rektorer

Här listar vi vanliga frågor och svar om elevkåren. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor!

Finns det en elevkår på min skola?

Om du jobbar på en gymnasieskola finns det med stor sannolikhet en elevkår på din skola. Här hittar du en lista på alla elevkårer i Sverige

Vad arbetar elevkåren med?

Elevkårer gör sådant som medlemmarna vill. Det kan vara vad som helst från en rektorsutfrågning till att arrangera ett LAN i skolan till att ha en armbrytartävling i cafeterian. Verksamheten delas in i tre huvudområden: organisation, kommunikation och aktiviteter.
Se nedan!

Elevkårens verksamhet

Elevkårens verksamhet

Hur ska jag som rektor eller lärare förhålla mig till elevkåren?

Det är viktigt att komma ihåg att elevkåren är en självständig förening av och för eleverna på skolan. Ett gott samarbete med både rektor och lärare är dock något som alla elevkårer strävar efter. Du bör behandla elevkåren med respekt och eftersträva en förtroendefull relation med elevkåren. Är du rektor kan det vara bra att ha regelbundna möten med elevkåren.

Är det rektorn som bestämmer över elevkår?

Det är inte rektorn som bestämmer över elevkåren. Elevkåren är en fristående organisation – rektorn kan lika lite bestämma över elevkåren som hen kan bestämma över den lokala fotbollsklubben. Även om detta är en grundläggande princip för alla ideella föreningar så finns det rektorer som blandar ihop elevkårer med elevråd och därför tror att de får bestämma över elevkåren.

Får vem som helst gå med i elevkåren?

Elevkårer är öppna för alla elever som går på skolan där de verkar. Elevkårens vision är att alla elevers ska vara med och engagera sig.

Varför ska det finnas en elevkår?

Det måste inte finnas en elevkår på en skola, men det är ett sätt för eleverna att skapa en mer givande skoltid. Eleverna på en skola har ju väldigt mycket gemensamt och genom att gå samman i en förening kan man bygga något större tillsammans. Den första elevkåren som bildades på mitten av 1800-talet skapades för att kunna förhandla till sig bättre priser på guldringar som på den tiden användes istället för studentmössor. Här och här finns mer information om elevrörelsens historia.

Hur får en elevkår sina pengar?

Elevkårer kan få sina pengar från olika håll. Alla som är medlemmar i Sveriges Elevkårer får ett bidrag från oss som de kan bedriva verksamhet för. Vissa elevkårer tar ut en medlemsavgift från sina medlemmar. Många tjänar pengar på att sälja skolkläder eller studentmössor. Pengarna som en elevkår får in används enbart till att göra det bättre för medlemmarna. Eftersom det är en ideell organisation används inte pengarna för att berika enskilda individer.

Vad är skillnaden mellan ett elevråd och en elevkår?

Skillnaden är att elevkårer är helt självständiga från skolan och att det står alla elever fritt att ansöka om medlemskap eller inte.

Borde skolan stödja elevkåren med pengar?

Många skolor väljer att ge elevkåren någon typ av verksamhetsbidrag. När man ger pengar till en elevkår är det dock viktigt att göra upp tydliga regler med elevkåren innan om hur pengarna får användas, förväntar sig skolan någon motprestation eller är det ett helt oberoende bidrag? För att undvika eventuella konflikter kan det vara bra att tydliggöra det från början.

Kostar det något att gå med i en elevkår?

Det bestämmer varje elevkår själva. På vissa skolor kostar det att gå med, på andra är det gratis. Hur mycket det ska kosta bestäms av elevkårens årsmöte.

Har det alltid funnits elevkårer?

Sedan mitten på 1800-talet har det funnits elevkårer på gymnasiet. Under 90-talet och 00-talet minskade dock antalet elevkårer, men nu under de senaste 10 åren har det återigen ökat.

Kan det finnas både en elevkår och ett elevråd på en skola

Det kan finnas, men det är ganska ovanligt. Om det finns en elevkår så brukar de vara ett bra sätt för eleverna att organisera sig, andra former brukar vara överflödiga.

Vad är bäst – elevråd eller elevkår?

Vi tycker att det är bäst med elevkårer – vår vision är att det ska finnas en framgångsrik elevkår på alla gymnasieskolor i Sverige. Läs mer om skillnaden här.

Finns det elevkårer i andra länder?

Det finns organisationer som liknar elevkårer i andra länder, men det enda land som också kallar dem elevkårer är Finland där de svensktalande skolorna har elevkårer.

Hur många elevkårer finns det?

Idag finns det cirka 335 elevkårer på gymnasiet.

Hur många är aktiva i elevkårer?

Räknar man med alla som sitter i styrelser, utskott och regelbundet deltar i att skapa elevkårens verksamhet så är det ungefär 20 000 elever.

Hur får jag veta vad andra elevkårer gör?

Det enklaste sättet att ta reda på vad andra elevkårer och hela elevrörelsen gör är att söka efter exempel på sociala medier genom till exempel #elevkår på Twitter och Instagram eller besöka Sveriges Elevkårer på Facebook.

Har elevkårer någon speciell politisk agenda?

Elevkårer är politisk obundna organisationer och ska inte ta ställning för höger eller vänster i politiken. Däremot företräder elevkåren sina medlemmars intressen. Det kan innebära att de stödjer ett politiskt förslag eller prioritering, men det har inte att göra med vilket parti eller vilket ideologi för lägger fram förslaget.

Jag tycker min elevkår gör fel saker, hur kan jag få dem att göra något annat?

Till att börja med är det inte din elevkår, det är elevernas. Det är naturligtvis bra att du är intresserad av vad elevkåren gör, men det går inte att bestämma vad elevkåren ska och inte ska göra. För en kontinuerlig dialog med elevkåren och dess styrelse för att tillsammans uppnå vad som är bäst för eleverna på skolan.

Har elevkåren rätt att ha ett elevkårsrum på skolan?

Nej elevkårer har ingen rätt till ett särskilt rum på skolan, men på många skolor får elevkåren använda ett rum för sin verksamhet och för att förvara sina saker. Det är också något som vi rekommenderar.

Elevrådet på min skola har ombildats till en elevkår, kan jag få dem att bli ett elevråd igen?

Det finns ingen poäng att ha ett elevråd på skolan om det finns en elevkår. Det är bättre att du bygger upp en relation med den nya elevkåren istället för att motverka eleverna. Om du är orolig för hur du ska uppfylla skolans inflytandeuppdrag så kan du läsa mer om det här.