Sök förtroendeuppdrag

“Sveriges Elevkårers vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår som genom att tillvarata deras akademiska, ekonomiska, rättsliga och sociala intressen verkar för att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar.”

- Sveriges Elevkårers vision

Om uppdraget

Sveriges Elevkårers valberedning består av fem personer, varav en ordförande, och ska till kongressen lägga fram ett förslag på styrelse och revision, samt till årsmötet lägga fram ett förslag på ny valberedning. Valberedningen ansvarar för hela rekryteringsprocessen genom att informera om uppdragens innebörd, uppmuntra till kandidaturer, genomföra intervjuer och inför kongress och årsmöte presentera ett färdigt förslag. För att genomföra uppdraget behöver valberedningen närvara vid utbildningar och mötesplatser som Sveriges Elevkårer arrangerar, så som Upptakt, samt på andra sätt finnas tillgänglig för medlemmarna.

Det vi söker

Vi söker dig som är intresserad av uppdraget som valberedare, brinner för Sveriges Elevkårer och vill få tillfälle att utveckla organisationen genom att föreslå personer till förtroendeuppdragen.

Du besitter med fördel:

 • Social kompetens och förmågan att nätverka
 • Ett stort kontaktnät inom elevrörelsen
 • Erfarenhet av och intresse för rekrytering
 • En god analytisk förmåga
 • Stark integritet
 • En god personkännedom
 • Erfarenhet från ideella organisationer och årsmötesvana
 • Kunskap om organisationen och dess historia
 • Ett professionellt förhållningssätt till uppdraget
 • Vi söker personer som tillsammans utgör en kompetent valberedning. Vi ser därför att ni kompletterar varandra med olika erfarenheter och kompetenser för att tillsammans besitta de förmågor, egenskaper och intressen som krävs för uppdraget.

  Praktisk info

  För att kandidera till ett förtroendeuppdrag inom Sveriges Elevkårer krävs en nominering. Du kan antingen nominera dig själv eller bli nominerad av en representant från en medlemsorganisation eller av någon av de nuvarande förtroendevalda inom organisationen.

  För en fullständig nominering krävs den kandiderandes namn och fullständiga kontaktuppgifter bestående av telefonnummer och en aktiv e-postadress. Nomineringen skickas till valberedningens ordförande Agnes Carlsson, agnes.carlsson@sverigeselevkarer.se. I ämnesraden skrivs ”Nominering av [FÖRNAMN EFTERNAMN] till [UPPDRAG]”.

  När nomineringen nått valberedningen kommer den nominerade kandidaten kontaktas för att säkerställa att personen är intresserad av att fullfölja kandidaturen. Efter detta kommer valberedningen be om ett personligt brev från den kandiderande samt följa upp med en telefonintervju. När samtliga ovan nämnda steg genomförts kan det bli aktuellt med en fysisk intervju.

  Kandidaturen ska ha inkommit till valberedningen senast torsdagen den 28 september.

  Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Agnes Carlsson, valberedningens ordförande. Detta görs genom e-post till agnes.carlsson@sverigeselevkarer.se alternativt via telefon, 073-682 05 24.

  Sveriges Elevkårers valberedning

  Agnes Carlsson, Mathias Bjerkhaug, Amanda Karlberg, Oliver Åbrink