Insyn

Här publiceras all information om Sveriges Elevkårers verksamhet och ekonomi som är viktig för dig som medlem, samarbetspartner eller bara intresserad.

Varje kvartal redovisar vi hur verksamheten har gått, både ekonomiskt och vilka aktiviteter vi har genomfört. Efter varje styrelsemöte lägger vi också upp en protokollsammanfattning där du kan läsa om vilka beslut styrelsen har fattat. Alla kvartalsrapporter, protokoll med mera hittar du här.

Här finns också alla de styrdokument som Sveriges Elevkårers verksamhet utgår från, till exempel vår stadga. Styrdokumenten hittar du här.