Styrdokument

Vision

Sveriges Elevkårers vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår som genom att tillvarata deras akademiska, ekonomiska, rättsliga och sociala intressen verkar för att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar.

Stadga

Principer

Verksamhetsdirektiv

Förutsättningsprogram

Strategi 2020