Medlemsförmåner

Som medlem i Sveriges Elevkårer har er förening rätt till en rad medlemsförmåner. Prata med din verksamhetsutvecklare för att veta mer eller ta del av förmånerna!

Medlemsförmånerna fördelas mellan medlemsorganisationerna enligt en servicemodell som premierar anslutningsgrad och grad av lokalfinansiering. Det är styrelsens uppgift att utforma servicemodellen. Till exempel har alla medlemsorganisationer möjlighet att ta del av alla våra utbildningar kostnadsfritt, förutom elevskyddsombudsutbildningen.

Ekonomiskt stöd

Medlemsföreningarna har rätt till ekonomiskt stöd från Sveriges Elevkårer.

Rätten till ekonomiskt stöd innebär att medlemsföreningarna har tillgång till ekonomiska resurser som de kan använda för sina verksamheter.

Material

Medlemsföreningarna har rätt till material från Sveriges Elevkårer.

Rätten till material innebär att medlemsföreningarna har tillgång till hjälpmedel som kan öka deras kunskap och bidra till utvecklingen av deras organisationer.

Utbildning

Medlemsföreningarna har rätt till utbildning från Sveriges Elevkårer.

Rätten till utbildning innebär att medlemsföreningarna har möjlighet att utbilda sina medlemmar för att öka deras kunskap så att de kan bidra till utvecklingen av sina organisationer.

Support

Medlemsföreningarna har rätt till support från Sveriges Elevkårer.

Rätten till support innebär att medlemsföreningarna har tillgång till medarbetare som kan ge support kring både allmänna och specifika ärenden.

Ombudsperson

Medlemsföreningarna har rätt till en ombudsperson från Sveriges Elevkårer.

Rätten till ombudsperson innebär att medlemsföreningarna har rätt att använda Sveriges Elevkårer som ombudsperson.