Böcker

Sveriges Elevkårer ger ut böcker via Elevrörerelsens förlag. Medlemmar har 25 % rabatt på alla titlar.

Hur du skapar opinion och påverkar skolan på riktigt

bok

Här lär du dig metoder för att arbeta med opinionsbildning, lobbying och förhandling i skolan. Boken innehåller även intervjuer med personer som arbetar professionellt med att påverka och som delar med sig av sina egna tips. Sist målar vi upp fyra scenarier som visar hur du kan arbeta med olika frågor i praktiken.

Ordinarie pris 250 kronor
Medlemspris 190 kronor

BESTÄLL 

En mer givande skoltid

bok

Med ett sjuttiotal reportage och över hundra foton från hela landet är En mer givande skoltid ett unikt dokument över elevers organisering i den svenska skolan idag. Boken ger inblick i hur verkligt engagemang kan skapas, och en möjlighet för rektorer, lärare och elever att tillsammans utveckla elevrådet eller elevkåren på skolan.

Ordinarie pris 390 kronor
Medlemspris 300 kr

BESTÄLL 

Guiden - Allt elevråd och elevkårer kan göra

bok

Guiden presenterar alla de enskilda verksamheter som elevråd och elevkårer kan bedriva på sin skola. Med hjälp av utförliga beskrivningar, tips och exempel kan läsaren gå direkt från tanke till handling. Boken riktar sig till alla elever som vill ta tillvara gemensamma intressen, driva egen verksamhet och skapa en mer givande skolgång.

Ordinarie pris 290 kronor
Medlemspris 220 kr

BESTÄLL 


Elevkårsboken

bok

Elevkårsboken beskriver vad det innebär att vara en elevkår, vilka möjligheter som finns och vilka utmaningar en självständig organisation ställs inför, framförallt hur man kan tänka kring medlemmar, organisation och verksamhet. Boken ger även en överskådlig introduktion till elevkåren för alla lärare, rektorer och andra som påverkas av elevers organisering.

Ordinarie pris 200 kronor
Medlemspris 159 kr

BESTÄLL 

Riktning & Resultat
- Goda råd för unga ledare

bok

Riktning och resultat vänder sig till unga ledare i ideella organisationer. Här ges vägledning inom områden som ledarens mandat, agenda och förhållningssätt till individer och grupper. Boken är skriven av personer som har arbetat i ledarpositioner i unga organisationer, och innehåller dessutom intervjuer med unga ledare som berättar om sina erfarenheter.

Ordinarie pris 250 kronor
Medlemspris 190 kr

BESTÄLL 

Inflytande för elever:
En handbok för rektorer och lärare

bok

Inflytande för elever presenterar ett antal grundläggande metoder för hur skolor kan arbeta med elevers inflytande. Projektet har drivits av Elevrörelsens förlag, i samarbete med Lärarförbundets Skolledar-förening, Lärarnas riksförbund, Sveriges Skolledar-förbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Elevråds Centralorganisation och SVEA.

Ordinarie pris 100 kronor
Medlemspris 75 kr

BESTÄLL 


Samtal med rektorn - Skolledare om ledarskap för inflytande

bok

Samtal med rektorn - Skolledare om ledarskap för inflytande är en reportagebok för dig som är nyfiken på vad rektorerna själva har att säga om elevers inflytande. Boken har tagits fram inom ramen för projektet Inflytande i skolan – mer än en möjlighet!, och fungerar som ett fördjupande komplement till handboken Inflytande för elever.

Ordinarie pris 120 kronor
Medlemspris 95 kr

BESTÄLL 

Elevrätt

bok

Elever i gymnasiet har rättigheter som skolan är skyldig enligt lag att upprätthålla. Men vilka krav kan du egentligen ställa på din skola? Det får du svar på i Elevrätt, en bok om elevers juridiska rättigheter. Utifrån de lagar och regler som gäller för gymnasieskolan beskriver boken skolans skyldigheter och dina rättigheter. Ju bättre du känner till dem, desto mer kan du påverka din skola och din studiesituation.

Ordinarie pris 140 kronor
Medlemspris 105 kr

BESTÄLL 

Elevråd för vuxna

bok

De senaste åren har elevrörelsen gjort många betydande erfarenheter och utvecklat kunskap som ännu inte förmedlats till vuxna som arbetar inom eller med skolan. Vad spelar exempelvis skolan för roll för elevers organisering? Vad innebär påverkansarbete? Dessa och andra frågor besvaras i Elevråd för vuxna - en handbok för rektorer, lärare, föräldrar och huvudmän.

Ordinarie pris 250 kronor
Medlemspris 190 kr

BESTÄLL