Material

Använd våra handledningar och guider för att underlätta er verksamhet.

Organisation

ÅrsmöteKommunikation


Aktiviteter

Vi delar in elevkårskativiteter i fyra kategorier. Genom lobbying kan organiserad verksamhet påverka makthavare, event skapar roliga mötesplatser, service erbjuder vad medlemmarna behöver och bildning ger ytterligare kunskap som inte fås i klassrummen.Upphandling

eBas-guide

Partier i skolan