Alumninätverk

Om du tidigare har varit aktiv inom Sveriges Elevkårer och är intresserad av att vara del av vårt alumninätverk samt accepterar att vi lagrar uppgifter om dig kan du fylla i formuläret nedan.

Som medlem i alumninätverket kommer du att bli inbjuden till alumniträffar, diskussionforum och liknande arrangemang.

  • Har du varit aktiv inom elevrörelsen? Här registrerar du dig till vårt alumninätverk. Genom nätverket bjuder vi in till några events varje år, däribland en större middag.

  • Många har varit aktiva inom elevrörelsen i olika perioder och i olika roller. När du registrerar dig får du emellertid bara välja ut en period och roll! Välj ut den huvudsakliga till att börja med, så går det bra att fylla i mer i textrutan längst ner.