Elevrörelsens förlag

Sveriges Elevkårer ger ut böcker via Elevrörerelsens förlag. Medlemmar har 25 % rabatt på alla titlar. Under Böcker kan du läsa mer om titlarna och beställa.

Elevrörelsens förlag har som syfte att förmedla kunskap och bidra till utveckling i frågor som är angelägna för elever och ungdomar. Vi ger även inblick i elevers och ungdomars organisering genom att följa och dokumentera vad som händer ute i landets skolor och föreningsliv.

Förlaget påbörjade sin utgivning under hösten 2008 och ger ut böcker som på olika sätt behandlar elevers och ungdomars organisering och inflytande. I vår utgivning finns både böcker som riktar sig till elever och ungdomar och böcker för vuxna som arbetar inom eller med skolan.