Vår organisation

Sveriges Elevkårer organiserar elevkårerna i Sverige och vårt mål är att skapa en mer givande skoltid för Sveriges elever.

Vision

Sveriges Elevkårers vision är att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår som genom att tillvarata deras akademiska, ekonomiska, rättsliga och sociala intressen verkar för att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar.

Syfte

Sveriges Elevkårers syfte är att stärka elevkårerna i Sverige i sitt arbete att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. I sådant syfte har Sveriges Elevkårer särskilt att:

  • Skapa och utveckla en kunskapsgrund för elevkårerna att utgå från och använda sig av i sitt arbete.
  • Tillhandahålla elevkårerna med sådana tjänster och insatser som bäst möter de behov de har inom ramen för sin verksamhet.
  • Samla elevkårerna i Sverige till gemensamma mötesplatser och ömsesidigt utbyte .
  • Verka för en frivillig och självständig organisering av Sveriges elever.
  • Företräda elevkårernas ekonomiska och politiska intressen gentemot skolväsendet och övriga myndigheter, kommunal-, regional- och rikspolitiska beslutsfattare, näringslivet och samhället i stort.

Verksamhet

Elevkårerna är elevernas fria organisering, där varje elev själv får välja om han eller hon vill söka medlemskap. Elevkårerna är breda organisationer som jobbar med allt från utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete till att arrangera sociala event som skapar trivsel och gemenskap på skolan.

Elevers organisering bygger på frivillighet och självständighet. Elevkårernas strävan att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar är mer framgångsrik än någonsin och går från klarhet till klarhet. Detta vill vi ta tillvara på. Därför menar vi att Sveriges Elevkårer är elevkårerna i Sverige – inget mer, inget mindre.

Vi har en lång historia och grunden till vår organisation lades redan 1938 när Statens Tekniska Läroverks Elevförbund bildades. Organisationen arbetade till största del med elevsocial verksamhet, till exempel skoldanser och försäljning av rabatterat skolmaterial.

Idag är 400 elevkårer och elevråd anslutna till vår organisation. Vi har 45 tjänstemän som arbetar heltid med att underlätta elevkårernas arbete och omsätter varje år 25 miljoner kronor. Vi arbetar för att underlätta elevers organisering genom att stödja elevkårer och elevråd med såväl anställda, material och utbildning som pengar och projekt.