Internationella utskottet

Internationella utskottets mål är att stötta och inspirera elevkårerna med det internationella arbetet.

Utskottet kartlägger elevkårernas befintliga internationella engagemang, vilka områden som intresserar och kommer på nya aktiviteter som kan utföras. Utifrån detta skapar de material och underlag för elevkårerna som inspirerar och vägleder dem i hur de kan arbeta med internationellt arbete (och allas rätt till utbildning) samt upprätthålla och utveckla de kontakter som redan finns i vårt nätverk​.

Utskottet består 2015 av Jakob Hultgren, Viviana Lundberg, Siobhán Ravenson, Ebba Kock och Isabella Rongert.

Vill du prata med utskottet? Frågor om deras arbete? Vill du berätta om vad din elevkår gör för internationellt arbete? Hör av dig till Jakob! Mail är enklast: jakob.hultgren@sverigeselevkarer.se