Vår historia

Sveriges Elevkårer har en lång historia och dagens organisation är ett resultat av flera namnbyten och ombildningar genom åren. Man kan säga att det hela började år 1862 när Sveriges första elevkår bildas på dåvarande Teknis, idag Sven Eriksson-gymnasiet, i Borås. Nedan presenteras några av händelserna genom åren som gått.

Vill du läsa mer om organisationens historia kan du göra detta på Wikipedia

1862

Den första elevkåren bildas på nuvarande Sven Eriksson-gymnasiet i Borås. Den viktiga anledningen för organiseringen då var att förhandla fram bättre priser på den guldring som alla teknister köpte för respektive år de gick i skolan. Därav uttrycken första ring, andra ring och tredje ring för årskurserna.

1938

STSE, Sveriges Tekniska Skolors Elevförbund, bildas som den första centralorganisationen för Sveriges elevrörelse. Initiativtagare var Kaare Brandsjö från Göteborg. Organisationen, som samlade elevkårer på de tekniska skolorna, arbetade ursprungligen mest med elevsocial verksamhet, som skoldanser och försäljning av rabatterat skolmaterial.


1947

STSE byter namn till TLE, Tekniska Läroverks Elevförbund.

1952

SECO – Sveriges Elevers Centralorganisation bildas utifrån SEO, Stockholms elevorganisation. SECO arbetade främst för ökad rättssäkerhet för eleverna, till exempel rätten att överklaga betyg. Dessutom arbetade man för en sekulär skola och för att den obligatoriska morgonbönen skulle ersättas med morgonsamling. Kristendomsämnet skulle få namnet religionskunskap och även ta upp andra religioner. Operation Dagsverke startades upp och insamlade medel gick till skolbyggen i bland annat Algeriet, Peru och Moçambique.


1966

SECO och TLE tar över undervisningen på landets skolor i några veckor, bland annat med Carl Bildt i spetsen på Östra Real, under den landsomfattande lärarstrejken.


Carl Bildt

1969

SECO övergick till att vara en organisation mer för elevkårer (fristående föreningar byggt på aktivt medlemskap), än för skolors elevråd (organ som genom klassrepresentation företräder alla skolans elever). Den bakomliggande tanken var att elevkårerna var mer demokratiska eftersom de byggde på direktdemokrati till skillnad från elevråden som bygger på en representativ demokrati. SECO startar även den omfattande Indoktrineringskampanjen som vände sig mot skolans förlegade undervisningsformer.


1972

TLE byter namn till Elevförbundet, när de tekniska skolorna tas bort som fristående gymnasieform och anslöt då elevkårer från alla gymnasieskolor. Förändringen från att bara fokusera på tekniska läroverk påbörjades dock tidigare. Redan 1961 blev den första elevkåren från ett allmänt läroverk medlemmar.

1972 ägde även den första Elevriksdagen (SECO:s årsmöte, även kallat ERIK) rum med representanter från hela landets elevråd och elevkårer.

70-tal

Elevrörelsen präglas av betygsmotstånd och stora demonstrationer mot de relativa betygssystemet som skapade konkurrens och utslagning av elever.


38


1982

SECO och Elevförbundet slås samman efter fleråriga förhandlingar och bildar Elevorganisationen. Förhandlingarna, som under slutskedet fördes i en grupp bestående av representanter från båda organisationerna, ledde till att organisationerna 1982 kunde hålla gemensamma kongresser på Stockholmsmässan i Älvsjö. Som första ordförande för Elevorganisationen valdes John Hassler.

1995

Elevorganisationen beslutar sig för att börja ansluta elevråd som blivit allt vanligare på grundskolan och gymnasiet. Samtidigt lanseras kampanjen ”Sätt hårt mot hårt” mot nedskärningarna till följd av 90-talskrisen.


2001

Efter att det under lång tid diskuterats om organisationen skulle arbeta med skolpolitik valde Elevriksdagen 2001 att stryka ställningstagande mot betyg och friskolor ur det skolpolitiska programmen. Anledningen var att många menade att de alienerade många potentiella medlemmar och försköt fokus från det lokalfackliga arbetet. Istället fokuserades det på det skolpolitiska arbetet och på frågor som fritt intag till alla gymnasieprogram och att elever skulle få möjlighet att överklaga sina betyg.

2004

Den traditionella föreningsstrukturen, som var uppdelad i lokalavdelningar, avskaffas och elevråden och elevkårerna fick direkt representation på Elevriksdagen.


2005

Det politiska programmet avskaffas i sin helhet och Elevorganisationen fokuserar mer på att stödja medlemsföreningarna än att driva politik.

2007

Organisationen byter namn igen – den här gången till Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO. En uppdatering av det ursprungliga namnet.


2009

Medlemsföreningarna antog ett principprogram för hur elever ska organisera sig. I principprogrammet slår man fast att en organisering ska ske självständigt och fritt från skolan struktur. Principprogrammet blev ett startskott i arbetet för att få fler elever att starta upp elevkårer på sina skolor.

2012

Elevkårer är återigen den dominerade föreningsformen för Sveriges elever. Elevkårerna är elevernas fria organisering, där varje elev själv får välja om hon eller han vill söka medlemskap. Elevkårerna är breda organisationer som jobbar med allt från utbildningsbevakning och arbetsmiljöarbete till att arrangera sociala evenemang som skapar trivsel och gemenskap på skolan.

Denna förändring i elevers organisering måste speglas i elevkårernas gemensamma organisation och därför har medlemmarna valt att organisationen ska byta namn till Sveriges Elevkårer. Namnbytet skedde 1 juli 2012 och markerar att elevers organisering bygger numera på frivillighet och självständighet.