Rapporter och remissvar

Rapporter

Elevrorelsenstankarslutbetankande

< Elevrörelsens tankar kring Skolkommissionens slutbetänkande

160920 - Budgetanalys[2]-1 (dragen)

< Budgeten ur ett elevperspektiv 2016

Från avhopp till examen

< Bra abetsmiljö i skolan ger bättre resultat

Från avhopp till examen

< Här för att stanna

Från avhopp till examen

< Från avhopp till examen

Budgetanalys-2015

< Budgeten ur ett elevperspektiv, 2015

Rapport-GY11

< Så var GY11 – 1000 elever tycker till

Skarmavbild 2013-06-28 kl. 16.45.39

< Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat

< Framtid & drömmar

< Budgeten ur ett elevperspektiv, 2014

< Rätten till kunskap – en fråga om tid

< 10 punkter för 10-talet

< Elevkårer gör skolan bättre

< Framgångsrika skolor – Framgångsrika elever

< Finns det mer än kunskap i skolan?

< Hur långt räcker regeringens skolpolitik?