Sveriges Elevkårer är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. 107 358 elever är anslutna (2017) och genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och tvistlösning stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i unga människors liv och det engagemang som finns bland elever. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

Läs mer om oss

Medlemsförmåner

#elevkår

Läser in...

Går du på grundskolan och vill skapa en mer givande skoltid? Klicka på Sveriges Elevråds logga nedan för att läsa mer!

selevrad