Ekonomiskt stöd

Rätten till ekonomiskt stöd innebär att medlemsföreningarna har tillgång till ekonomiska resurser som de kan använda för sina verksamheter.                                                                                                                                                                           

 

Servicemodell

Modellen är flexibel och kan anpassas efter rådande omständigheter så som förändringar i Sveriges Elevkårers intäkter eller storleken på organisationen. Om intäkterna ökar, ökar även servicenivåerna och tvärtom. Servicemodellen påverkar också våra medlemsföreningar på sådant sätt att Sveriges Elevkårers lokala finansieringen ökar i takt med fler individuella medlemmar i varje elevkår och därmed tjänar en elevkår mer för varje medlem de värvar.

Fråga din verksamhetsutvecklare för att se var i servicemodellen ni ligger. Och här kan ni se den gamla servicemodellen.

 

STRUKTUR

- Föreningar får tillgång till service och ekonomiskt stöd baserat på hur stor andel av skolans elever de har som anslutna till sin förening samt på hur stor tillgång till lokal finansiering de skapar för Sveriges Elevkårer

- Värdet i varje servicenivå anger hur många kronor en elevkår får per medlem i bidrag från oss.

 

 

A1 får 500kr totalt till föreningen oavsett antal medlemmar

 

- Distans- och på-plats-support

- Styrelseutbildning

- Böcker, web- och videomaterial

- Lokala arrangemang

- Övriga utbildningar

- Ledarskapsprogram

- Nationella arrangemang

- Distans- och på-plats-support

- Styrelseutbildning 

- Böcker, web- och videomaterial 

- Lokala arrangemang 

- Övriga utbildningar 

- Ledarskapsprogram 

- Nationella arrangemang

 

- Distans- och på-plats-support

- Styrelseutbildning

- Böcker, web- och videomaterial

- Lokala arrangemang

- Övriga utbildningar

- Ledarskapsprogram

- Nationella arrangemang

- Hybris